Kdo a proč?

Předmluva

6.12.2018

author:

Předmluva

Vážení návštěvníci,
stejně jako časopis Nováč.cz, i za těmito www stojí skupina lidí semknutá okolo nedávno vzniklé kandidátky do místního zastupitelstva a kandidující pod názvem Nové město. V případě úspěchu v povolebním vyjednávání bylo jedním úkolů oživit komunikaci, přiblížit úřad lidem a podpořit rozvoj občanské společnosti. Jak víte skončili jsme v opozici. Náš program se zdál koaličním partnerům nezajímavý, což samozřejmě respektujeme. Proto jsme zvolili tuto cestu. Upřímnost, spravedlnost, otevřenost jsou základní hodnoty, které nás spojují. Příjemnější prostředí pro všechny obyvatele a jejich hlubší zapojení do společenského života je naším cílem.

V případě škarohlídství lze náš projekt samozřejmě označit, za čistě opoziční aktivitu. Vlastně se vůbec nestydíme ani za tuto nálepku. Myslíme si, že fungující opozice v našem městě v minulých letech scházela jako sůl. Je nezpochybnitelným právem a povinností opozice informovat o dění ve městě, případně poukazovat na nepřístojnosti. Proto by nám měla být tato aktivita dávána ke cti, nikoliv naopak. Došli jsme do bodu kdy, již nestačilo být aktivní pouze v rámci přátel a spolků. Zdálo se, že nám nikdo příliš nenaslouchá, nebo nechce rozumět tomu co říkáme… Proto se snažíme vytvořit prostor, který bude otevřený prezentaci všech zajímavých názorů, aktivit, lidí, spolků, firem, atd. Nesmí záležet na věku, politické orientaci ani náboženství. Vše by mělo probíhat transparentní, slušnou, sousedsky korektní formou. Plánujeme, že časopis a www spolu budou kooperovat v těsné symbióze. Již před prvním vydáním časopisu se podařilo rozšířit tým o politicky zcela nezávislé dobrovolníky. Budeme velice rádi, když se do tohoto projektu v budoucnu zapojí i další lidé. Vše provozujeme ve volném čase a víme, že do profesionální kvality máme hodně daleko. Proto uvítáme každou přínosnou radu či pomoc. Můžete být nápomocni s běžnou agendou, dodávat články, soutěže, vlastní rubriky, atd. V našem městě je mnoho spolků i aktivních lidí, kteří by se rádi prezentovali. Z vlastní zkušenosti víme, že možnost publikovat je velice přínosná pro úspěšné získávání a udržitelnost grantů, což druhotně přináší nemalé prostředky městu. Abyste pracně nemuseli shánět pomoc v okolních obcích, vynasnažíme se vám takovýto prostor zajistil zde. Znáte ve svém okolí zajímavého člověka a myslíte, že by bylo dobré, aby o něm vědělo širší okolí? Podnikli jste zajímavou cestu? Prožili jste zajímavou zkušenost, nebo chcete na něco upozornit? Pak nás kontaktujte…

V budoucnu jistojistě nastanou snahy využívat časopis nebo internetové www.novac.cz proti duchu „sousedské korektnosti“. V těchto případech se pokusíme ještě před zveřejněním tyto aktivity moderovat, mírnit emoce, zaujímat nezávislý postoj,
dávat prostor všem zúčastněným.

Nový rok pro někoho nový krok, vhodný čas na nový
start je každý den. Vhodný okamžik na změnu je
téměř vždy, ale ten nejlepší nastává právě teď hned!